Caltech Library logo

Hetzler, Steven Robert

CaltechTHESIS

Hetzler, Steven Robert (1986) Infrared Optical Studies of HgTe-CdTe Superlattices and GaAs (Dissertation (Ph.D)), California Institute of Technology doi: 10.7907/5ptm-z449